พลอยเผาbe


                                           

พลอยเผาbeคือ

พลอยเผาbe หมายถึง พลอยที่ใช้สารเคมีสารเบอริลเลียมเป็นสารเคมีหลักความคงทนของสีก็ค่อนข้างโอเคครับ ส่วนราคาก็จะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับความสวย ตำหนิ สี การเจียร และน้ำหนัก ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับพลอยเผาเก่าและพลอยสด ถ้ามีความสวยเหมือนกันที่อย่าง ราคาจะสู้พลอยเก่าและพลอยสดไม่ได้เลยครับคนละเรื่อง