พลอยเผาเก่า


                                                                              

พลอยเผาเก่าคือ

พลอยเผ่าเก่า หมายถึงพลอยที่มีการปรับปรุงคุณภาพ ผมขอแยกประเภทแบบง่ายๆนะครับ ส่วนใหญ่เป็นพลอยเนื้อแข็ง

2.1พลอยที่เผาโดยใชความร้องสูงมากโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆในการเผา คือเป็นการทำเลียนแบบการกำเนิดของพลอยเนื้อแข็งอะครับ ซึ่งในการกำเนิดของพลอยเนื้อแข็งนั้นความร้อนมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีพลอยได้ครับอะไรประมาณนี้
2.2พลอยที่เผาโดยใช้สารเคมีบางประเภทเข้าไปเช่นใช้สารบอเร๊กซ์ใส่เข้าไปพร้อมการเผาเพื่อประสารรอยร้าวต่างๆของพลอยเนื้อแข็งนั้นๆให้คุณภาพดีขึ้นรวมทั้งต้องใช้ความร้อนควบคุมด้วยครับ

ข้อดีของพลอยเผาเก่าและพลอยสด คือสามารถชุบใหม่ได้เลยไม่ต้องแกะพลอยออกเวลาชุบจะไม่เกิดความเสียหายกับพลอยครับ

หมายเหตุ
ราคาพลอยเผาเก่าจะราคาถูกก่่าพลอยสดแต่จะแพงก่าเผาใหม่และเผาbeครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาพลอยต่างๆขึ้นอยู่กับ ความสวย ตำหนิ สี การเจียร และน้ำหนัก มาเป็นส่วนประกอบของราคาพลอยครับ