พลอยสด


                                  

พลอยสดคือ
พลอยสดหรือพลอย หมายถึง พลอยที่มาจากธรรมชาติและไม่มีการปรับปรุงคุณภาพใดๆทั้งสิ้นมีเพียงนำมา ตัด,ขัด,โกลน,เจียรให้เงาสวยงามตามรูปร่างต่างๆที่ต้องการพลอยสดนั้นในตลาดซื้อขายหายากและมีราคาสูงมากครับ โดยเฉพาะพลอยเนื้อแข็ง ผมให้ 97% เป็นพลอยเผาปรับปรุ่งคุณภาพ